Fysioterapeut Dorte Kildegaard, Odense

Dorte Kildegaard er uddannet fysioterapeut i 2005, og har en bred efteruddannelse, og mange års erfaring som terapeut inden for det urologiske, gynækologiske og obstetriske fysioterapiområde.

Mine grundlæggende værdier som fysioterapeut og menneske:
Jeg arbejder ud fra en holdning om at tryghed, tillid og god kommunikation alle er vigtige ingredienser i et godt behandlingsforløb. Princippet hjælp til selvhjælp er grundlæggende for mit arbejde.

Jeg ønsker at inspirere dig til at se på dit problem som en del af hele dig, og ikke bare en smerte der er opstået tilfældigt i en muskel. Jeg arbejder med grundprincipperne inden for Integrativ Medicin. Det betyder, at jeg bl.a. kan inddrage forståelsen for sammenhængen mellem krop og psyke, viden om kostens betydning og andre faktorer som alle sammen er vigtige grundsten i min måde at hjælpe dig på.

På klinikken arbejder jeg med det jeg brænder for. Du vil derfor altid møde en fysioterapeut der er engageret, professionel og motiveret for at give dig den bedst mulige behandling.

Kandidat i fysioterapi

Da jeg elsker at “nørde” indenfor mit fagområde, har jeg valgt at tage kandidatuddannelsen i fysioterapi på Syddansk Universitet.

Jeg oplever, at der i det danske sundhedsvæsen, er alt for lidt fokus på og viden om smerter i underlivsregionen. Jeg håber, at jeg ved at tage en overbygning på min bachelor i fysioterapi, kan være med til at sætte større fokus på underlivssmerter og ikke mindst være med til at oplyse sundhedspersonale om de muligheder specialiseret fysioterapi kan give til mennesker med underlivssmerter.

Mit speciale/forskningsprojekt fokuserede på spørgeskemaet NIH-CPSI (National Institutes of health- Chronic Prostatitis Symptom Index), som bruges til mænd med smerter i underlivsregionen. Mit forskningsprojekt er i april 2019 blevet publiceret i Scandinavian Journal of Urology. Håbet er at arbejdet med at oversætte og undersøge spørgeskemaet for reliabilitet vil kunne gøre gavn og hjælpe hos sundhedspersonale i hele Danmark, og forhåbentligt gøre livet nemmere for alle de mænd der døjer med underlivssmerter af den ene eller den anden art.

Dorte Kildegaard privat:

 • Jeg er 41 år
 • Er gift med Kim
 • Har 2 dejlige børn, på 13 og 10 år
 • Jeg har en stor passion for mad der heler
 • Yoga er min life saver hver gang min krop er i ubalance
 • Jeg elsker at strikke og hækle i min fritid

Undervisning:

 • Jeg underviser fysioterapeutstuderende i Odense inden for UroGynObs fagområdet.

Er medlem af:

 • Danske Fysioterapeuter
 • DUGOF (Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi)
 • DUGS (Dansk Uro Gynækologisk Selskab)
 • SMOF (Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi)

Jeg deltager løbende i relevante temadage, kurser og kongresser inden for mit arbejdsfeldt.

 

Tidligere arbejdspladser:

 • Kandidat i fysioterapi 2018
 • Selvstændig 2010  – indtil nu
 • Specialeansvarlig GynObs fysioterapeut på OUH Svendborg Sygehus 2007 -2010
 • Sydfyns Fysioterapiklinik 2006
 • Næstved sygehus 2005
 • Vig Fysioterapiklinik 2005