Efterfødsel

Bækkenbunden efter fødsel

Mange kvinder har efter en fødsel svært ved at “finde” bækkenbunden igen. Det kan derfor være en rigtig god investering i fremtiden, at få hjælp til og lære at spænde bækkenbunden igen, og dermed få en god mulighed for at genoptræne bækkenbunden efter fødsel.

 

Skader efter fødsel

En hel del kvinder oplever at fødslen kan give mindre eller større skader på bækkenbunden og de omkringliggende strukturer. Det er meget forskelligt om det har, eller hvilke konsekvenser det har, for evnen til at holde på vand, luft og afføring. For kvinder der oplever problemer efter en hård fødsel, er det vigtigt at få hjælp til bækkenbundstræning, og et superviseret genoptræningsforløb, der sikrer bedst mulig funktion af bækkenbunden i fremtiden.

 

Skader på bækkenbunden kan give følgende problemer i tiden efter fødslen:

  • Tyngdefornemmelse, hævelse og smerter i underlivet, nogle gange flere måneder efter fødslen.
  • Smerter ved at sidde ned. Nogle oplever smerter ved halebenet.
  • Svært ved at holde på vandet – inkontinens
  • Svært ved at holde på luft eller afføring
  • Smerter ved samleje
  • Arvævsdannelse, der for nogle kan være smertefuld pga. arvævets stivhed.

Mange af disse symptomer er normale, i den første tid efter fødslen, men fortsætter symptomerne mere end 1 mdr. efter fødslen, er det en god ide at søge hjælp. Kontakt egen læge, hvis du har mange smerter, eller slet ikke kan holde på vand eller afføring, 1 mdr. efter fødslen. Har du problemer efter fødslen, og får du ikke hjælp af en GynObs fysioterapeut på sygehuset, er det vigtigt at søge hjælp hos en praktiserende fysioterapeut, der er GynObs uddannet. Det er ikke alle praktiserende læger, der er opmærksom på dette.

Har du spørgsmål til alt dette, er du velkommen til at ringe til mig, også inden du beslutter om du har brug for en tid hos mig.

 

læs her om priser