Kurser

Kursus – fysioterapeutisk behandling til mænd med smerter i underlivet.

-Kurset omhandler mænd med kronisk prostatitis/kronisk underlivssmerter, og henvender sig til fysioterapeuter, der ønsker at blive bedre rustet til at hjælpe mænd med disse smerter.

Prævalensen for mænd med smerter i underlivet ligger på hele 8 %, og disse mænd har MEGET svært ved at finde hjælp. Meget tyder på, at specialiseret fysioterapi kan hjælpe målgruppen i lige så stor grad som fysioterapien allerede hjælper kvinder med underlivssmerter.

Jeg har siden 2013 samlet en del viden og erfaring med mænd med underlivssmerter, og har målrettet min kandidat i fysioterapi mod indsamling af viden omkring underlivssmerter hos både mænd og kvinder.

Jeg savner et netværk af kollegaer rundt omkring i landet, som jeg kan henvise mænd med smerter til, og har derfor valgt at lave lige netop det kursus, som jeg selv har savnet i mange år.

Vil du vide mere målgruppen, så er her et link til en af siderne om emnet på min hjemmeside:

Mit første blogindlæg om emnet kan læses her 

Da jeg skrev mit første blogindlæg i 2013 var jeg overbevist om, at der var mange fysioterapeuter der arbejdede med mænd der har smerter. Hen af vejen er jeg blevet klar over, at der er meget få fysioterapeuter i Danmark, der har sat sig grundigt ind i målgruppen, og det håber jeg, at jeg kan være med til at lave om på, bl.a. med dette kursus.

Kurset kommer til at indeholde:

  • Basal viden om målgruppen
  • Opdatering på evidensen for fysioterapi til CP/CPPS
  • Forslag til forskellige fysioterapeutiske behandlingstiltag
  • Do’s and dont’s inden for øvelsesterapi
  • Manuelle teknikker inkl. teoretisk gennemgang af analpapation/behandling af bækkenbund
  • Gennemgang af cases

Hvem henvender kurset sig til:

Kurset henvender sig primært til urogynobs uddannede fysioterapeuter, men fysioterapeuter der arbejder med bækkenpatienter i dagligdagen kan også deltage.

Tid:  Næste kursus er ikke fastlagt endnu.

Sted: I Jylland

Pris: 1500 kr.

Forplejning: 

Underviser: Dorte Kildegaard urogynobs, Kandidat i fysioterapi

Deltagere: 

Tilmelding: send en mail til info@dortekildegaard.dk