Underlivssmerter hos mænd: Kronisk prostatitis

Underlivssmerter hos mænd

Kronisk prostatitis/underlivssmerter hos mænd også kaldet kronisk bækkensmerte syndrom, er en “usynlig” sygdom, der skaber store problemer for de mænd den rammer. Jeg har mødt en del mænd med diagnosen kronisk prostatitis, og de har alle smerter, der er uforklarlige, da deres symptomer hverken kan ses på et røntgenbillede , på scanninger eller måles i blodet. Lægerne må ofte efter flere forskellige behandlings forsøg melde pas, og har svært ved at hjælpe med de “værktøjer” de har til rådighed i deres værktøjskasse. Dette skaber frustration og en stress lignende tilstand hos mænd med prostatitis, der oplever den manglende mulighed for hjælp som yderligere brænde på “smertebålet”.  

Hvor mange oplever kronisk prostatitis?

Undersøgelser viser at op til 15 % af alle mænd oplever smerter omkring prostata på et tidspunkt i deres liv. Der er ifølge et større systematisk review fra 2008, en prævalens på 8,2 %. Det betyder at der i en tilfældigt udvalgt gruppe af 100 mænd, vil være 8 personer der døjer med underlivssmerter! Kronisk prostatitis, deles op i to forskellige undergrupper.

 • Kronisk bakteriel prostatitis (5-8%)
 • Kronisk nonbakteriel prostatitis  (over 90 %)

Kronisk nonbakteriel prostatitis kaldes også for kronisk bækkensmerte syndrom, da mænd med disse smerter ofte har store udfordringer med myofacielle spændinger i bækkenbund og andre muskler i bækkenet.  

Symptomer på kronisk prostatitis/ kronisk bækkensmerte syndrom:

 • Smerter/ubehag ved endetarmen/mellemkødet (ofte provokeret ved at sidde ned)
 • Smerter/ubehag ved testiklerne
 • Smerter eller føleforstyrrelser ved roden/på siden/på spidsen af penis.
 • Lyskesmerter
 • Lænderyg smerter/træthed
 • Smerter omkring blæren
 • Ofte tissetrang
 • Smerter ved sædafgang
 • Smerter efter samleje
 • Impotens
 • Ubehag/smerter i nederste del af maveregionen

 

Underlivssmerter hos mænd – kronisk prostatitis – kan ofte flytte sig i bækkenområdet og gøre problemet mere diffust. Med lidelsen kommer ofte en stor påvirkning af patientens dagligdag og arbejdssituation. Lidelsen kan for nogle være invaliderende og medføre stress, angst og depression.  

Behandling hos lægen og urologen:

Medicinske behandlingstiltag er for alle de mænd jeg har haft i behandling, 1. valg af behandling hos almenpraktiserende læger og urologer. Desværre er det få mænd med kronisk prostatitis der bliver hjulpet med disse behandlingstiltag.

 • NSAID præparater (virker for nogle kortvarigt, men er ikke en langsigtet behandlingsmulighed)
 • Alpha-blokkere (anvendes ofte uden effekt, og der mangler dokumentation for effekt)
 • Antibiotika (Det er påvist i flere studier, at antibiotika er uden effekt)

Læs mere om behandlingsforslag hos lægen og urologen her Det er tydeligt for mig, at når patienterne oplever at alle behandlings-forslag/muligheder hos lægen er udtømte, øger det frustrationer og angsten for at problemet ikke kan gå væk igen, og det er som at kaste brænde på ”smerte” bålet. Det er desværre endnu ikke så udbredt blandt læger og urologer, at henvise mænd med kroniske underlivssmerter videre til en fysioterapeut med speciale i underlivsproblemer, også kaldet en gyn/obs fysioterapeut.  

Fysioterapeutisk behandlingforløb til kronisk prostatitis

Jeg er uddannet gynækologisk-obstetrisk fysioterapeut, og har arbejdet med mennesker der har underlivsproblemer siden 2007. Siden 2013 har jeg arbejdet mere målrettet med mænd med kronisk prostatitis, og derigennem udviklet en behandlingsform, der hjælper mange af disse mænd til færre smerter og højere livskvalitet.

Det fysioterapeutiske behandlingsforløb jeg tilbyder tager sit udspring i Dr. Anderson og Dr. Wise’s behandlingprotokol, der er veldokumenteret og med succes hjælper mange mænd med kronisk prostatitis. Læs mere om Anderson-Wise behandlings protokollen her.

Læs mere om et eksempel på en tidligere patient med smerter her Siden 2013 har jeg set flere og flere mænd med kronisk prostatitis i min klinik. Stort set alle mænd har fået stillet diagnosen kronisk prostatitis af deres læge, og har gennemgået flere forskellige behandlingstiltag hos egen læge eller urolog uden succes.

En effektiv fysioterapeutisk behandling kan indeholde følgende elementer: 

 • Patientuddannelse omkring kroniske smerter og smertemekanismer.
 • Udspænding, afspænding og evt. triggerpunktsbehandling af bækkenbunden indvendigt.
 • Udspænding, afspænding og triggerpunktsbehandling af muskler og bindevæv i mave, ryg og balleregion.
 • Samtale om hvordan krop og psyke hænger sammen, og derigennem snak om stress og hjælp til stresshåndtering.
 • Information og samtale om inflammationsdæmpende kost og kosttilskud.
 • Øvelsesterapi der er individuelt tilpasset, og justeres undervejs i behandlingsforløb.

Hvor lang tid tager det at reducere smerter eller blive smertefri?

Ofte, så er der forbedring af symptomer allerede efter de første behandlinger. Patienterne forklarer, at de føler sig mere afspændt og de fortæller som regel, at det føles som om, at det er det “rigtige” vi arbejder med.

Længden af behandlingsforløbet er meget forskelligt fra patient til patient, og afhænger efter min erfaring af flere forskellige faktorer.

Dem som hurtigst bliver hjulpet, er dem som har haft smerterne i kortest tid inden de kom til behandling. Det kan også have en betydning hvilken slags jobsituation de har, da en selvstændig typisk ikke har mulighed for at skære ned på arbejdsopgaver, på samme måde som ansatte.

Stress og følelseslivet påvirkning

Stress og vores følelsesliv påvirker spændingen i musklerne, det kender vi fra nakke og skuldermusklerne, men det gælder også musklerne i underlivet. Årsagen til smerter i underlivet, kan derfor være komplekse og udspringe fra den livssituation patienten befinder sig i.

Katastrofetænkning

Smertereaktionen kan også være så indgroet og automatiseret, at når smerterne dukker op, så sker der det man kalder katastrofe-tænkning. Det vil sige, at bare det smerterne starter, giver det en angst for at de ikke kan gå væk igen, og det får musklerne til yderligere at spænde op. Det er ganske ufrivilligt når dette sker, og det kræver hjælp at få brudt den onde cirkel. Ofte så er det trygheden, ved at der er en behandler der kan afhjælpe symptomerne, der skaber muligheden for at få katastrofe-tankerne på afstand og minimeret.

To skridt frem og et tilbage

Som jeg giver udtryk for ovenfor, så kan det være forholdsvist simpelt at afhjælpe disse symptomer, MEN oftest så er det kompliceret og kræver vedholdenhed af både patient og behandler. Mange oplever processen som to skridt frem og et tilbage….altså der er tilbagefald med spændinger og smerter, som kræver tålmodighed, og troen på at det vil gå væk igen samt redskaber til at afhjælpe akutte smerteoplevelser.  

Behandling hos Fysioterapeut Dorte Kildegaard

Læs her om konsultation og priser

Jesper blev næsten symptomfri efter 4 konsultationer

Jesper, 44 år.  

Efter at jeg i knap et halvt år havde døjet med smerter i bækkenbunden, irritabel tyktarm, vandbrok, blærebetændelses symptomer og generel træthed, samt efter mange forgæves lægebesøg og en enkelt scanning, søgte jeg lettere desperat efter lidelsesfæller på nettet.

Det tog ikke lang tid at finde Dortes hjemmeside og booke en tid. Pointen om at muskelspændinger i mave og mellem hofter var årsagen, virkede allerede efter første behandling som en meget sandsynlig forklaring. Dorte virker både meget professionel og personligt engageret i behandlingen, som ikke er så udbredt som behovet synes at være.

Idag, efter 4 behandlinger er jeg næsten helt symptomfri. Når symptomerne melder sig har jeg af Dorte fået nogle enkle øvelser der får musklerne til at slappe af. Jeg kan kun give Dorte mine bedste anbefalinger og håber at mange flere med lignende symptomer som mine, kan få gavn af hendes behandling.